Z-skór kalkulátor

Ve statistice označuje Z-skór (či Z.skóre) počet standardních odchylek, o něž je hodnota konkrétního pozorování vyšší či nižší než průměrná hodnota toho, co je měřeno. Leží-li pozorovaná hodnota nad průměrem, má Z-skór kladné znaménko, leží-li pozorovaná hodnota pod průměrem, znaménko je záporné.

Z-skór se vypočte jako rozdíl mezi individuálním výkonem (hrubý skór) a populačním průměrem. Tento rozdíl já následně vydělen směrodatnou odchylkou.

Pro jeho výpočet tedy potřebujeme znát populační průměr a směrodatnou odchylku. Dále je nutné, aby data měla normální rozložení.

Pro výpočet Z-skóru můžete použít kalkulačku níže. Jediné, co musíte znát a zadat, je hrubý skór, populační průměr a směrodatná odchylka:

 

Hrubý skór (x)
Populační průměr (x̄)
Směrodatná odchylka (σ)