Vzájemný převod vážených skórů

Tato kalkulačka slouží k vzájemnému převodu mezi váženými skóry. Různé vážené skóry, které používáme, jsou aplikací Z-skóru nebo se z něj dají odvodit. Ve zprávě z psychologického vyšetření vypadá dobře, pokud výsledky ze všech testů převedeme na stejné skóry, pak se dají dobře srovnávat. K tomu může sloužit tato kalkulačka.

Vyplňte kterýkoli typ váženého skóru a klikněte na tlačítko „převeď“.

 

 

Vzájemný převod vážených skórů

Z – skór
     
T – skór
    
IQ – skór
    
Wechslerův skór
    
STEN
STANINE
Percentil %